Strona Główna > Aktualności > 2015.03.16 Spotkanie sieci wspołpracy i doskonalenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.03.16 Spotkanie sieci wspołpracy i doskonalenia

Spotkanie uczestników/czek sieci wspołpracy i doskonalenia
Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet.

16 marca 2015 roku odbyło się szkolenie uczestników/uczestniczek sieci współpracy i doskonalenia Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet. Temat szkolenia: Integracja mediów elektronicznych. Szkolenie przeprowadził Pan Andrzej Szmurło. Celem głównym szkolenia było nabycie kompetencji w zakresie posługiwania się różnymi urządzeniami multimedialnymi w pracy nauczyciela oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach.

Pierwsza część szkolenia poświęcona była nawiązywaniu i przeprowadzaniu rozmów grupowych przy wykorzystaniu komunikatora głosowego Skype oraz darmowej alternatywy apper.in. Nauczyciele/nauczycielki nauczyli/nauczyły się pobierać, logować oraz konfigurować Skype’a dla pulpitu Windows, przeszli/przeszły instruktaż włączenia się do rozmowy grupowej.

Spotkanie sieci wspołpracy i doskonalenia

Dalsza część szkolenia poświęcona była rozwijaniu kompetencji w zakresie wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach. Uczestnicy/uczestniczki szkolenia zostali/zostały zapoznani/zapoznane z zestawami prezentacyjnymi oraz wymaganiami technicznymi, które powinny być spełnione w przypadku korzystania z tablicy interaktywnej. Prowadzący wyjaśnił pojęcia związane z projektorem multimedialnym, przeprowadził instruktaż przygotowania zestawu multimedialnego do pracy, scharakteryzował różne typy tablic interaktywnych, omówił zasady pracy z tablicą interaktywną.

Spotkanie sieci wspołpracy i doskonalenia

W części warsztatowej nauczyciele/nauczycielki wykonywali/wykonywały ćwiczenia związane z przygotowaniem tablicy do pracy (kalibracja), projektowali/projektowały ćwiczenia przy użyciu narzędzi, w które wyposażona została tablica interaktywna.

Spotkanie sieci wspołpracy i doskonalenia

Spotkanie sieci wspołpracy i doskonalenia

Spotkanie sieci wspołpracy i doskonalenia

Na zakończenie szkolenia obecni wymienili się swoimi spostrzeżeniami na temat możliwości wykorzystania na lekcjach tablicy interaktywnej z perspektywy nauczanego przez nich przedmiotu. Podkreślili znaczenie tworzenia dynamicznych i interaktywnych ćwiczeń w procesie budzenia zainteresowania i motywacji uczniów nauką. Zwrócili uwagę na możliwość korzystania z gotowych materiałów multimedialnych, wyjaśniania uczniom trudnych, abstrakcyjnych partii materiału w sposób bardziej przystępny dzięki wykorzystaniu interaktywnych prezentacji i ćwiczeń.

Koordynatorka: Anna Kondracka

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"