Strona Główna > Aktualności > 2015.03.06 Czwarte w tym roku szkolnym spotkanie Sieci współpracy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.03.06 Czwarte w tym roku szkolnym spotkanie Sieci współpracy.

W dniu 06. marca 2015r.(piątek) w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyło się czwarte w tym roku szkolnym spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Temat sieci: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.
Na początku spotkania koordynator sieci poinformował o materiałach zamieszczanych na platformie cyfrowej. Podziękował za aktywność na platformie cyfrowej i zachęcił do dalszej wymiany doświadczeń na forum platformy. Następnie przedyskutowano zmianę terminu kolejnego spotkania z ekspertem. Ustalono, że ostatnie spotkanie z ekspertem odbędzie się 28.05.2015r. o godz. 11.00.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Szkolenie Kontrola zarządcza przeprowadził Mirosław Krajewski ekspert projektu.
W pierwszej części spotkania ekspert analizował zapisy ustawy z dnia 28.08.2009r. o finansach publicznych i komunikatu nr 23 MF z 16.12.2009r. Przedstawił schemat działań w zakresie kontroli zarządczej w aspekcie prawnym. Omówił ogólnie organizację kontroli zarządczej w zakresie analizy ryzyk. Przedstawił wyniki kontroli NIK i analizę wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów.
Następnie przeprowadził szkolenie dotyczące wprowadzania kontroli zarządczej w placówkach oświatowych. Zadania dyrektora w organizacji kontroli zarządczej zostały przedstawione na przykładzie konkretnej placówki oświatowej.
Prezentacja dobrych praktyk wpłynęła na większe zainteresowanie i zrozumienie przedstawianych treści. Zostały przypomniane rodzaje dokumentów, jakie obowiązują w szkole. Uczestnicy ustalali katalog dokumentów i procedur, jakie powinny znaleźć się w placówkach oświatowych. Analizowano również sytuacje, w których nadmiar dokumentacji nie sprzyja efektywnemu zarządzaniu w szkole. Poddano też w wątpliwość zasadność tworzenia kodeksu etyki w szkole.
Moduł Plan kontroli zarządczej i jego realizacja został zrealizowany w formie dyskusji kierowanej. W końcowej części szkolenia zwrócono uwagę na stosowanie zasady równości płci w szkole.
Duże zainteresowanie wśród uczestników jak zwykle wywołały treści dotyczące przykładów dobrych praktyk oraz zastosowania wiedzy do rozwiązań praktycznych. Jednym z takich rozwiązań była zaprezentowana przez eksperta mapa ryzyka. Przydatne będą również inne zaprezentowane gotowe rozwiązania dotyczące dokumentowania kontroli zarządczej, monitorowania i oceny, planonowania kontroli zarządczej, itp.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

W podsumowaniu szkolenia wskazano najczęstsze błędy dotyczące kontroli zarządczej, takie jak: tworzenie odrębnych struktur organizacyjnych, powierzanie obowiązków kontroli zarządczej jednej osobie, przyjmowanie rozwiązań nieadekwatnych dla szkoły, tworzenie systemów zarządzania ryzykiem bez powiązania z celami i zadaniami szkoły, itp. Wszyscy byli zgodni, że realizując kontrolę zarządczą, należy tworzyć nowe procedury tylko tam, gdzie to jest niezbędne. Należy przyjęte rozwiązania i dokumentację ciągle aktualizować i dostosowywać do potrzeb i możliwości placówki oświatowej. Przede wszystkim powinno się rozpocząć tworzenie systemu zarządzania ryzykiem od określenia celów i zadań placówki oświatowej, a w dalszej kolejności określać ryzyko i organizować system kontroli.
Według uczestników, szkolenie pomogło usystematyzować posiadaną wiedzę na temat wprowadzania kontroli zarządczej w szkole. Szkolenie było też dla przybyłych dyrektorów potwierdzeniem, że wprowadzili kontrolę zarządczą w placówkach zarządzanych przez nich zgodnie z obowiązującym prawem.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Dariusz Malinowski koordynator sieci

 

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"