Strona Główna > Aktualności > 2015.01.19 Spotkanie uczestników/czek sieci wspołpracy i doskonalenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015.01.19 Spotkanie uczestników/czek sieci wspołpracy i doskonalenia

Spotkanie uczestników/czek sieci wspołpracy i doskonalenia. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet.

19 stycznia 2015 roku odbyło się szkolenie uczestników/czek sieci współpracy i doskonalenia Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet. Temat szkolenia: Prawa autorskie i bezpieczne korzystanie z zasobów internetowych. Szkolenie przeprowadził ekspert, pan Andrzej Szmurło. Szkolenie zainicjowane zostało pretestem wykonanym przez uczestników. Celem głównym szkolenia było wyposażenie nauczycieli/nauczycielek w wiedzę i umiejętność jej wykorzystania w zakresie regulacji prawnych związanych z prawami autorskimi, ustawą o ochronie danych osobowych oraz legalnością oprogramowania.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Prowadzący szkolenie Ekspert wprowadził uczestników w tematykę, prezentując cele szkolenia. Omawiając możliwości dysków internetowych, zademonstrował jednocześnie sposób przekazywania materiałów ze szkoleń. Będą one umieszczane na dysku internetowym (http://goo.gl/).

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Realizując treści poświęcone prawu autorskiemu, Ekspert zaprezentował polskie przepisy prawne, omówił definicję utworu jako istoty prawidłowego podejścia do przestrzegania prawa, scharakteryzował obszary, które podlegają szczególnej ochronie przepisów prawa autorskiego. Prowadzący zaprezentował problematykę dozwolonego użytku publicznego w kontekście ograniczenia monopolu autorskiego. W trakcie szkolenia nauczyciele/ki zostali zapoznani ze specjalnymi uprawnieniami instytucji oświatowych w zakresie dozwolonego użytku publicznego i prywatnego, ochrony wizerunku oraz przykładami łamania prawa autorskiego w Internecie.

Uczestnicy/czki szkolenia zapoznali się z problematyką legalnego pobierania i umieszczania materiałów w Internecie, oprogramowania komputerowego w kontekście różnorodnych typów licencji, w tym licencji Creative Commons. Prowadzący szkolenie nawiązał do OZE, czyli otwartych zasobów edukacyjnych.

W dalszej części szkolenia uczestnicy/czki doskonalili/ły swoje kompetencje w zakresie wyszukiwania informacji w Internecie przy wykorzystaniu operatorów wyszukiwania; wyszukanie dokładnego słowa lub wyrażenia; wykluczanie słowa; wyszukiwanie w witrynie lub domenie; wyszukiwanie stron zawierających linki do danego adresu URL.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Uczestnicy/czki SIECI zapoznani/ne zostali z zasadami profilaktyki w dziedzinie ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.
Na zakończenie szkolenia obecni udzielili informacji zwrotnej w postaci posttestu.

Koordynatorka: Anna Kondracka

 

 
 
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku "Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim"