Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

Pracownia mediów dydaktycznych - zdjęcia

 

 Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych sprzyja powstawaniu nowych modeli edukacji i metod pracy z uczniem. Nowoczesną formą edukacji, wykorzystującą w nauczaniu osiągnięcia technologii informatycznej i telekomunikacji jest edukacja interaktywna. Edukacja interaktywna to taki sposób organizowania i prowadzenia procesu nauczania i uczenia się, który maksymalnie zwiększa zaangażowanie i aktywność ucznia oraz daje uczniowi możliwość wyboru własnych dróg poznania i rozwoju, dostosowanych do jego możliwości. Podstawowymi narzędziami edukacji interaktywnej są przede wszystkim komputery z zapewnionym dostępem do Internetu, interaktywne, multimedialne zasoby edukacyjne (dostępne przez sieć WWW oraz na płytach CD lub DVD), jak również tablice interaktywne.
Tablica interaktywna to urządzenie o wyglądzie dużej tablicy, współdziałające z komputerem i projektorem multimedialnym. Pełni ona rolę wielkiego monitora, który reaguje na dotyk specjalnego pióra świetlnego. Dzięki temu możliwa jest obsługa dowolnego programu uruchomionego w komputerze. Tablica ma ponadto własne oprogramowanie ułatwiające pracę nauczycielowi oraz pozwalające na projektowanie własnych materiałów edukacyjnych.


Dzięki tablicy interaktywnej możliwe jest sprawne prezentowanie przed całą klasą wykresów, animacji, interakcji, filmów i i obrazów, rozwiązywanie zadań, prowadzenie dyskusji, kreowanie pomysłów, tworzenie projektów na ekranie, notowanie komentarzy na tablicy, zapamiętywanie ich w pamięci komputera i wywoływanie na życzenie. Dostępna jest wbudowana galeria klipartów do projektowania własnych materiałów multimedialnych. Możliwe jest korzystanie z alternatywnych multimedialnych zbiorów. Oprogramowanie tablicy zawiera wbudowaną funkcję rozpoznawania pisma odręcznego. Możliwe jest również szybkie stworzenie archiwum przeprowadzanych zajęć w postaci filmów AVI, plików PDF.

Z obserwacji osób wykorzystujących tablicę interaktywną wynika, że jej stosowanie wpływa na poprawienie efektywności procesu nauczania poprzez zwiększenie zaangażowania uczniów i stymulowanie aktywności uczniów. Wykorzystanie jej w klasie nadaje nowe znaczenie pojęciu „zajęcia szkolne”, spotkania z uczniami stają się bardziej dynamiczne i ciekawsze
Wysoka skuteczność edukacyjna jest rezultatem możliwości modyfikacji wybranych elementów zajęć w trakcie ich trwania, a także łatwego przekształcania ich struktury, poprzez m.in. odwołanie się do wcześniej poczynionych notatek (np. na poprzednich zajęciach), możliwości rozbudowy i atrakcyjnego wyjaśnienia trudniejszej partii materiału poprzez różnego rodzaju prezentacje dynamiczne i interaktywne.
Od lutego bieżącego roku pracownia mediów dydaktycznych Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku wzbogaciła się o nową tablicę interaktywną. Zorganizowaliśmy już warsztaty na temat wykorzystania tablicy interaktywnej do modelowania i symulacji na lekcjach informatyki i przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty poświęcone wykorzystaniu tablicy interaktywnej w procesie dydaktycznym.

Alina Stęperska
Konsultant z informatyki i technologii informacyjnej
MODN w Ełku

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 02 września 2011