Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
 
  
 

.

Oferta szkoleń rad pedagogicznych
w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
na rok szkolny 2017/2018

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Powiat Ełcki we współpracy z Gminą Miasto Ełk, Gminą Ełk, Gminą Kalinowo, Gminą Stare Juchy, Gminą Prostki, Gminą Kowale Oleckie.

Doskonalenie nauczycieli rozumiemy jako wspieranie nauczycieli w realizacji bieżących zadań zawodowych i wspomaganie w rozwoju zawodowym; jako podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych; nabywanie nowych kompetencji i umiejętności.

Prowadzimy formy doskonalenia, w tym seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia, uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczące ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela; zajmujemy się pracą koncepcyjną dotyczącą zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli; udzielamy konsultacji.

Prowadzimy odpowiednie formy doskonalenia zawodowego na podstawie diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli, opracowujemy programy i formy doskonalenia w oparciu o najnowszą wiedzę metodyczną i dydaktyczną, poddajemy ewaluacji poszczególne formy doskonalenia.
Priorytety działania MODN to kreatywność, szybkie i trafne reagowanie na aktualne potrzeby nauczycieli, szkół i placówek oświatowych.

Zapraszamy do korzystania z oferty Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Dyrektor MODN
Michał Jodko

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych na rok szkolny 2017/2018

Organizacja szkoleń rad pedagogicznych
1. Zgłoszenie szkolenia rad pedagogicznych przeprowadza pisemnie dyrektor zainteresowanej szkoły zgodnie z oferowaną przez MODN tematyką rad pedagogicznych.
2. Odpłatność za szkolenia rad pedagogicznych:
1) MODN przeprowadza nieodpłatnie rady szkoleniowe i warsztaty ponadprzedmiotowe dla rad pedagogicznych szkół/placówek, dla których organami prowadzącymi są: Powiat Ełcki, Gmina Miasto Ełk, Gmina Ełk, Gmina Kalinowo, Gmina Stare Juchy, Gmina Prostki, Gmina Kowale Oleckie.
2) Szkoła może zgłosić do 2 szkoleń rad pedagogicznych w roku szkolnym.
3) Tematyka, termin i miejsce ustalane jest z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej.
4) Odpłatność za szkolenia rad pedagogicznych innych organów prowadzących niż wskazanych powyżej jest negocjowana. Na koszt wpływa rodzaj i treści szkolenia, liczba uczestników, odległość dojazdu do szkoły.
3. Dane kontaktowe:
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 5A,
telefon /faks (0 87) 621 10 71, www.modn.elk.pl modn@modn.elk.pl NIP 848-16-39-888, REGON 511037737 , Konto bankowe 79 8099 0004 0090 7501 2000 0070

Dziękujemy za zapoznanie się z ofertą
Zespół MODN

Karta zgłoszenia na szkolenia RP

 

J. Kunicki MODN w EłkuOstatnia zmiana: 06 września 2017