Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

.

Erasmus+ w Ełku

W dniu 10 czerwca 2019 w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku odbyła się konferencja przybliżająca działalność Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz możliwości korzystania z programu Erasmus+. Uczestnicy konferencji, nazwanej oficjalnie „Regionalnym Dniem Informacyjnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Możliwości rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych” zostali na początku spotkania zapoznani przez pracowników Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z istniejącymi i wdrażanymi inicjatywami w ramach programu Erasmus+. Najważniejsze było wystąpienie pani Izabeli Laskowskiej, Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Pani dyrektor zauważyła, że wprawdzie szkoły i inne placówki edukacyjne w województwie warmińsko-mazurskim korzystają z oferowanych przez FRSE, ale w mniejszym stopniu niż dzieje się to innych województwach. Spotkanie w Ełku miało zatem charakter informacyjno-promocyjny.

Pomimo tych niedostatków, jakie dotyczą naszego województwa, Ełk ma się czym pochwalić. O udziale ełckich szkół w programach Erasmusa+ mówili przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku.

Obecnie Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku realizuje projekt „Po lepsze kwalifikacje do Włoch”. Ten projekt obejmuje okres 1.09.2018 roku do 30.04.2020 roku. Jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1; Mobilność Edukacyjna i opiewa na kwotę 467 665 zł . W ramach projektu grupa 16 uczniów w technikum w zawodach:
• technik obsługi turystycznej (5 uczniów),
• technik budownictwa (5 uczniów),
• technik architektury krajobrazu (4 uczennice),
• technik technologii żywności (2 uczennice),
wzięła udział w trzytygodniowych stażach zawodowych we Włoszech w okresie od 3.03.2019 r. do 23.03.2019 r. Staże realizowane były we współpracy z Azzurra Societa Cooperativa Sociale z siedzibą Spoleto reprezentowaną przez panią prezydent Simonettę Rella.
ZSM-E w Ełku realizował w ostatnich latach m.in. projekt „Europejskie doświadczenia zawodowe”. W tego ramach projektu 32 uczniów z klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, kształcących się w zawodach technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych – wyjechało na 3-tygodniowe staże zawodowe w Portugalii.
Celem tego naszego projektu było ułatwienie uczestnikom znalezienia godziwego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. Uczestnik projektu wzięli udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż., obejmujący m.in. zajęcia językowe i kulturowe. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże do Portugalii. Stażyści, podzieleni na dwie 16-osobowe grupy, wyjadą do Portugalii w styczniu 2017 i w lutym 2018 roku. Po odbyciu stażu uczestnicy otrzymali certyfikaty odbycia kursu językowego i pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez portugalską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.
Bogate doświadczenia w korzystaniu z programu Erasmus+ ma SP nr 2 im. D. Siedzikówny „Inki”. Wiążą się one z poznawaniem, uczeniem się i doskonalenia kodowania. Tych zagadnień dotyczył jeden z bloków programów Erasmusa+.

W ramach projektu ełcka szkoła gościła w naszym mieście partnerów z kilku krajów. Dla polskich uczestników szczególną atrakcją projektu były wyjazdy do państw, gdzie mieszczą się siedziby partnerów.
W ramach projektu „CODE for all” m.in. czterech nauczycieli oraz czworo uczniów SP nr 2 wyjechało do Włoch, do miejscowości Carrara. Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie, przed wyjazdem musieli wykazać się dobrym poziomem znajomości języka angielskiego, umiejętności ICT i zaangażowaniem w projekt. Jedna z uczennic zwyciężyła w konkursie literackim „Programowanie a moja przyszłość”. Wszyscy uczestnicy wyjazdu wrócili do Polski z bagażem doświadczeń nie tylko w zakresie programowania robotów, ale i ze znajomością włoskiej kultury i tradycji.
Inną atrakcją projektu był wyjazd do Turcji. Wyjazd pokazał, że w tym nieco egzotycznym kraju oświata funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie. Polscy nauczyciele mogli podpatrzeć nowatorskie rozwiązania dotyczące wyposażenia sali lekcyjnych oraz innych pomieszczeń edukacyjnych. Istnieją tam specjalistyczne sale, gdzie dzieci miały możliwość spędzenia czasu na grach planszowych rozwijających ich kompetencje. Biblioteka multimedialna pełna wirtualnych książek idealnie wpisuje się w ochronę środowiska. Podziw wzbudziła sala poświęcona robotyce. Podczas wyjazdu nie zabrakło atrakcji typowo turystycznych, jak zwiedzanie zabytków Istambułu.

W grudniu 2018 r. troje uczniów i dwoje nauczycieli w ramach programu Erasmus+ pod nazwą „COmputational Thinking and Digital skills in European Education for All” pojechało do miejscowości Seia w Portugalii. Spotkali tam partnerów z Rumunii, Słowacji, Szwecji, Turcji i Włoch. Uczniowie zostali zakwaterowani u portugalskich rodzin. W ramach programu doskonalili umiejętność programowania w znanym już im programie Scratch, uczestniczyli warsztatach z mBotami i rozpoczęli przygodę z Arduino. Duże wrażenie na uczestnikach projektu wywarł pobyt w innowacyjnym laboratorium w Mangualde. Nauczyciele z kolei poznawali narzędzia internetowe przydatne w pracy w szkole, uczestniczyli w warsztatach dotyczących tworzenia historyjek obrazkowych, tworzyli jednominutowe animacje filmowe, wysłuchali wykładu na temat współpracy szkolnej biblioteki z klasą szkolną i wzięli udział w konferencji. Spotkanie w Seia w ramach programu Erasmus+ było bardzo owocne, uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, nawiązać kontakty i znajomości, poznać inne kultury, a przede wszystkich rozbudzić i poszerzyć w sobie zainteresowania związane z kodowaniem, programowaniem i robotyką.

W artykule wykorzystano informacje ze stron internetowych szkół.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 26 czerwca 2019