.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

WARTOŚCI DUCHOWE – KATECHEZA W SZKOLE

Konferencja: WARTOŚCI DUCHOWE – KATECHEZA W SZKOLE
Adresaci: Nauczyciele religii i innych przedmiotów wszystkich typów szkół
Organizator: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
Termin: 11 grudnia 2018 roku
Godzina: 13.00–16.00.
Miejsce: MODN w Ełku, ul. Sikorskiego 5A,

W programie konferencji:
1. Wartości duchowe w kształtowaniu charakteru i samorozwoju ucznia – rozwiązania oparte na wartościach - ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB, Dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej w Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie
2. Jak katechizować i wychowywać homo medialis? - ks. dr Dariusz Sonak UWM w Olsztynie, Diecezjalny Dyrektor ds. Nowej Ewangelizacji.
3. Kompetencje kluczowe i ewangelizacja w katechezie - Jolanta Agnieszka Opaluch – doradca metodyczny – MODN w Ełku.
4. Miejsce i rola nauczania religii w procesie kształcenia i wychowania współczesnego ucznia - Zuzanna Hołubowicz – nauczyciel konsultant – WMODN Filia w Olecku

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 10 grudnia 2018