.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Rozstrzygnięcie konkursu na scenariusz działań edukacyjnych: Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wyrażamy uznanie za okazany kunszt dydaktyczny nauczycielom biorącym udział w konkursie. Przedstawione prace to inspiracja dla ambitnych, twórczych nauczycieli do podejmowania działań w kształceniu patriotycznym i obywatelskim dzieci i młodzieży. Dziękujemy za podzielenie się wartościowymi rezultatami swojej pracy w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku powołał komisję, która poddała analizie zgłoszone scenariusze zgodnie z kategoriami: uroczystość patriotyczna (np. akademia, apel), zajęcia dydaktyczne (np. lekcja języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i każdy inny przedmiot, zajęcia pozalekcyjne), impreza środowiskowa (np. turniej, piknik, bieg, festyn), projekt edukacyjny (np. zespół działań indywidualnych i/lub grupowych).

Każda z prac spełnia cele konkursu: kształtowanie postaw patriotycznych, kompetencji społecznych i obywatelskich; inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych; promowanie dobrych praktyk wśród nauczycieli; promowanie motywujących i aktywizujących metod nauczania.

Prace zostały ocenione według kryteriów: innowacyjność i kreatywność pedagogiczna; zgodność z celami konkursu; sprawdzenie osiągnięcia celów; estetyka projektu i pomysłowość doboru materiałów wykorzystanych podczas zajęć; możliwość zrealizowania scenariusza w różnych typach szkół i placówek oświatowych na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Kategoria Projekt edukacyjny

Ilona Halec Ta, co nie zginęła I nagroda
Mariola Marcińczyk

Anna Choroś

Sekrety cennych „papierków” – dlaczego władcy Polski widnieją na papierkach? Wyróżnienie

Kategoria Impreza środowiskowa

Anna Filutowska

Joanna Borzeńska

Festyn rodzinny na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę „Bieg dla Pileckiego”. I nagroda
Marian Malewski Mieszane sztafetowe biegi przełajowe z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wyróżnienie

Kategoria Zajęcia dydaktyczne

Anna Kondracka

Katarzyna Kozikowska

A to Polska właśnie I nagroda
Jolanta Bowżyk Którędy do niepodległości Wyróżnienie
Kamila Nawrot Jaki prezent Ojczyźnie dała Maria Konopnicka Wyróżnienie
Teresa Truchan W poszukiwaniu wartości w życiu Wyróżnienie

Julia Burba

Krystyna Organek

„Dom rodzinny widać, choć go nie ma...” – Polacy walczący o wolność i niepodległość. Wyróżnienie

Kategoria Uroczystość patriotyczna

Małgorzata Grońska

Ilona Halec

Beata Klauza

Beata Makarewicz

Elżbieta Obuchowicz-Godzieba

Joanna Sawicka

Katarzyna Sznejder

Jolanta Żukowska

Myśmy wciąż do niepodległej szli. I nagroda
Małgorzata Grońska

Ilona Halec

Beata Klauza

Beata Makarewicz

Elżbieta Obuchowicz-Godzieba

Katarzyna Sznejder

Jolanta Żukowska

Polska w Europie Wyróżnienie
Anna Nawacka Scenariusz gminnych obchodów Dnia Niepodległości Wyróżnienie
Anna Lenkiewicz 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości Wyróżnienie
Maria Łepkowska Scenariusz uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości Wyróżnienie

Agnieszka Opaluch

Zaduszki patriotyczne Wyróżnienie

Ze względu na spełnianie wymogów wielu kategorii komisja udzieliła wyróżnienia dodatkowego:

Anna Nawacka Działania upamiętniające 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Wyróżnienie

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 15 listopada 2018