.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Kurs zarządzania oświatą

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku informuje, że prowadzi kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.
Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w dniu 27 października 2018 r. o godz. 8.00 w siedzibie MODN, Ełk, ul. Sikorskiego 5A.

Zainteresowanych nauczycieli pełnieniem funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych zapraszamy.

Szczegółowe informacje pod nr 87 6211071.

Z A P R A S Z A M Y
 

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 26 października 2018