.

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Akademia Młodego Nauczyciela zaprasza

MODN w Ełku, wspierając nauczycieli na początku kariery zawodowej, co idzie w sukurs dyrektorom szkół i placówek w zakresie obowiązku opieki nad młodym nauczycielem, zainaugurował Akademię Młodego Nauczyciela zajęciami 16 stycznia 2018 roku na temat Rozwój kariery zawodowej nauczyciela, które poprowadził ekspert MEN Jan Grzyb. Miło nam było gościć 25 nauczycieli.

ZAPRASZAMY na kolejne zajęcia 13 lutego 2018 roku o godzinie 16.00 na temat: Komunikacja interpersonalna w pracy młodego nauczyciela, które poprowadzi konsultant MODN Beata Chmielewska.

Do AMN zapraszamy nauczycieli z najkrótszym stażem, ale nie wykluczamy udziału każdego zainteresowanego nauczyciela, hołdując zasadzie, że młodość nauczyciela to nie tylko wiek, ale przede wszystkim stan ducha. Możemy pomóc w rozwinięciu skrzydeł w zawodzie nauczycielskim.

Zajęcia doskonalące warsztat pracy nauczyciela z krótkim stażem pracy w zawodzie obejmą obszary:
1. Planowanie rozwoju zawodowego.
2. Rozwój osobisty. Motywacja. Komunikacja. Kreatywność.
3. Formy doskonalenia nauczycieli.
4. Praca z uczniem.
5. Współpraca z rodzicami uczniów.
6. Praca w zespole nauczycielskim.
7. Współpraca z otoczeniem szkoły/placówki oświatowej.
8. Wymagania państwa wobec szkół/placówek oświatowych.
9. Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela.
10. Szkoła jako organizacja ucząca się.

Jednocześnie prosimy o opinie dotyczące zakresu treści doskonalenia młodych nauczycieli.

Zespół MODN

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 22 stycznia 2018