Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


Regionalna konferencja: Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

W Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku odbyła się 7 września 2016 roku regionalna konferencja poświęcona szkolnictwu specjalnemu na temat: Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współorganizatorem konferencji było Wydawnictwo Szkolne PWN.

Konferencji przeświecały następujące cele:
1. przedstawienie warunków niezbędnych do prawidłowej edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
2. ukazanie i zarekomendowanie interesujących rozwiązań w organizacji polskich placówek specjalnych;
3. popularyzacja doświadczeń innych krajów europejskich w edukacji i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Konferencję, która rozpoczęła się o 14.00, otwarła Anna Iwaszko, wicestarosta ełcki. Następnie głos zabrało 5 prelegentów. Wicekurator W. Cybulski omówił zagadnienia związane z realizacją kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. Reprezentująca Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Lidia Klaro-Celej, główny prelegent konferencji, omówiła problematykę rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i w Europie, ukazując wiele przykładów tzw. „dobrych praktyk”. W tym nurcie mieściło się wystąpienia Małgorzaty Lipskiej, dyrektorki ZSSS w Warszawie – zatytułowane „Daj szansę każdemu, daj szansę innemu – z doświadczeń Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę" STO w Warszawie.

Doświadczenia, osiągnięcia i sukcesy szkolnictwa specjalnego w Ełku przybliżyły 2 prelegentki. Grażyna Bauer, dyrektorka SOS-W w Ełku, opowiedziała o przykładach dobrej praktyki w działaniach podejmowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Ełku. Nauczycielka tej placówki, doradca metodyczny MODN Anna Kondracka, opowiedziała o wspieraniu nauczycieli kształcenia specjalnego przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Na zakończenie głos zabrał Stanisław Jaskólski z Wydawnictwa Szkolnego PWN. Przybliżył on całokształt działań swojej firmy w obszarze, który był tematem konferencji, wskazując możliwości pozyskania pieniędzy na zakup materiałów wytworzonych w WS PWN.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 08 września 2016