Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
 
  
  
 

 


Twórczy Nauczyciel. Śmiałość w dzieleniu się doświadczeniem

Śmiałością w dzieleniu się doświadczeniem wykazały się laureatki konkursu na scenariusz zajęć edukacyjnych Twórczy nauczyciel. Innowacja – nowy sposób rozwiązania starego problemu.
Główna nagroda dla nauczyciela ufundowana przez Starostę Ełckiego, Prezydenta Miasta Ełku oraz Image Recording Solutions: laptop, rzutnik multimedialny i tablica interaktywna to trofeum Justyny Kozickiej. Zwyciężczyni została nagrodzona za scenariusz i przeprowadzenie lekcji matematyki na II etapie edukacyjnym (kl. IV w Szkole Podstawowa nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku): Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – Zabawa w sklep. Doceniono w ten sposób oryginalny pomysł na lekcję motywujący do pracy wszystkich uczniów. Powiązanie z praktyką dnia codziennego: rodzina, zakupy, sklep, gospodarowanie budżetem domowym – wyeksponowany cel wychowawczy. Uświadomienie praktycznego znaczenia matematyki w życiu codziennym. Systemowe zastosowanie narzędzi TIK. Ukazanie uczniom technologii informacyjnej jako przyjaznych narzędzi ułatwiających uczenie się – szybka weryfikacja poprawności toku myślenia i przyjętej kolejności wykonywanych działań. Pomysłowa i celowa organizacja pracy grup uczniów.
Przyznano również wyróżnienia. Maria Łepkowska została wyróżniona za zajęcia z 3-latkami i 4-latkami w przedszkolu (Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku): Wesoła zabawa z Sylabinką – zabawy logopedyczne z elementami integracji sensorycznej. Podkreślono w ten sposób harmonijne zestawienie zróżnicowanych form dydaktycznych, wielkie bogactwo pomysłów metodycznych i talent pedagogiczny w pracy z małymi dziećmi. Anna Gajewska została wyróżniona za zajęcia z języka niemieckiego na III etapie edukacyjnym (kl. II Gimnazjum nr 2 w Ełku): Reisevorbereitungen (Przygotowanie do podróży). Na podkreślenie zasłużyła wysoka kultura pedagogiczna nauczycielki, dobry kontakt z uczniami wynikający z umiejętności interpersonalnych. Realizacja spójnej koncepcji metodycznej w zakresie dydaktyki języka obcego. Prowadzenie lekcji przez uczniów – wzajemne uczenie się.

Tytuł Twórczy Nauczyciel otrzymało 10 uczestniczek finału konkursu:
Katarzyna Cholewińska – Zespół Szkół Samorządowych w Ełku
Anna Gajewska – Gimnazjum nr 2 w Ełku
Ewelina Ewa Jackiewicz – Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
Justyna Kozicka – Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku
Maria Łepkowska – Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku
Krystyna Michałowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostkach
Agnieszka Parzych – Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku
Monika Żaneta Rejmer – Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku
Aldona Runge – Zespół Szkół w Pisanicy
Bożena Składanek – Gimnazjum im. Jana Bytnara ps.”Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone laureatkom przez prezydenta Artura Urbańskiego i dyrektora Michała Jodkę podczas podsumowania na konferencji Nowoczesne technologie w szkole.
Organizator konkursu Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku za cele przedsięwzięcia przyjął: inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych, promowanie dobrych praktyk wśród nauczycieli, promowanie ciekawych, aktywizujących metod nauczania. Adresatami byli nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ełckiego. W etapie I – Planowanie, uczestnicy dostarczyli autorskie prace: scenariusz dowolnych zajęć dydaktycznych dotyczących realizacji treści postawy programowej do przeprowadzenia na 1-2 godzinach dydaktycznych. Scenariusz zawierać miał w szczególności opis: treści z podstawy programowej, temat, cele, formy, metody, przebieg, materiały dydaktyczne w formie załączników, materiały źródłowe. Prace przygotowane przez nauczycieli i zgłoszone do konkursu zostały ocenione przez konsultantów i metodyków MODN. W wyniku oceny prac wybrani nauczyciele zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu – Realizacja, który polegał na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych z dziećmi/uczniami według przygotowanego scenariusza na etap I. Przeprowadzone zajęcia były obserwowane przez komisję wyznaczoną przez organizatora konkursu. O metodach, formie, organizacji zajęć decydował prowadzący je nauczyciel. Komisja konkursowa złożona z doradców metodycznych i konsultantów MODN scenariusze i ich realizacje oceniała na podstawie kryteriów: innowacyjność i kreatywność pedagogiczna, integracja z obowiązującą postawą programową, sprawdzenie osiągnięcia celów, zaangażowanie uczestników zajęć, estetyka i pomysłowość materiałów wykorzystanych podczas zajęć, stopień realizacji scenariusza.

Zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek.  Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Foto: J.Kunicki

Tablice interaktywne SMART Board serii M600
Najpopularniejsza tablica interaktywna na świecie zyskała teraz funkcję „Dual touch”, która daje nowe możliwości wspólnej nauki w klasie. Dwóch uczniów może wchodzić w jednoczesną interakcję z treścią zajęć, wykorzystując do tego swoje palce, pisaki lub inne przedmioty. Uczniowie i nauczyciele mogą w naturalny sposób oddziaływać na treść lekcji, pisać, usuwać i wykonywać funkcję myszy komputerowej, wykorzystując do tego własny palec lub pisak. Mogą również korzystać z intuicyjnych gestów takich jak „przesunięcie”, „obracanie” czy „powiększanie”, co powoduje, że treść zajęć może być łatwiejsza do zrozumienia i zapamiętania.

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 20 czerwca 2016