Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Zapraszamy na interesujące bezpłatne szkolenie dla polonistów, bibliotekarzy, animatorów i zainteresowanych wychowawców.

Zapraszamy na interesujące bezpłatne szkolenie dla polonistów, bibliotekarzy, animatorów i zainteresowanych wychowawców. Popularne są lekcje filmowe i muzyczne na portalach poświęconych poszczególnym dziedzinom sztuki. Poznaj miejsce w sieci, w którym uczniowie i nauczyciele mogą dotknąć teatru – zapraszamy na www.teatrotekaszkolna.pl .
Zgłoszenia na szkolenie Teatroteka Szkolna: Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyceszkolnej przyjmujemy:
telefon/faks (0 87) 621 10 71, e-mail: modn@modn.elk.pl do 16 września 2016 roku. Liczba miejsc ograniczona. Termin: 24 września (sobota) 2016 r. w godz. 10.00-13.00.
Miejsce: siedziba MODN w Ełku, Sikorskiego 5A
Program szkolenia:
Część. 1 (30 min)
Prezentacja portalu Teatroteka Szkolna
Prezentacja portalu z omówieniem jego zawartości i wskazówkami, jak z niego korzystać.
Część 2 (2h 30 min)
Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej?
W jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna w działaniu szkolnym na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych? Przyjrzymy się narzędziom umieszczonym na portalu Teatroteka Szkolna w praktycznym działaniu teatralnym, szukając najlepszych dla siebie metod pracy z uczniami. Prowadząca: Agnieszka Szymańska
Realizator:Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

www.teatrotekaszkolna.pl

Teatroteka Szkolna to portal zachęcający nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych, opracowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Portal zawiera materiały edukacyjne, m.in. konspekty zajęć z elementami pedagogiki teatru, podzielone według grup wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa kl. 1-3, szkoła podstawowa kl. 4-6, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), materiały audiowizualne oraz aktualności związane z edukacją teatralną w całej Polsce. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego stworzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się archiwizacją i promocją polskiego teatru. Ważnym obszarem działań Instytutu jest edukacja – pracujemy z artystami, edukatorami, animatorami, nauczycielami w duchu pedagogiki teatru. To forma edukacji, która nie polega na procesie nauczania prowadzonym w oparciu o lekturę czy wykłady o sztuce teatru, ale – porównując do metodyki języka obcego – poprzez używanie języka teatru, nadawanie i odbieranie komunikatów w tym języku. Polega na wprowadzeniu w świat teatru przy jednoczesnym wzmacnianiu kompetencji społecznych uczestników zajęć, takich jak umiejętność pracy w grupie, kreatywność, autoprezentacja, umiejętność krytycznego podejścia do informacji. W wyniku naszej pracy i doświadczeń szkoleniowych powstał portal Teatroteka Szkolna, z którego można skorzystać bez względu na odległość od teatru rozumianego jako instytucja kultury. Na portalu nie znajdziemy klasycznych lekcji o budowie tragedii greckiej – ale zobaczymy, w jaki sposób można poprzez wspólną pracę teatralną zbliżyć się np. do Trenów Jana Kochanowskiego, do wielu tekstów, które są trudne w odbiorze dla dzieci i młodzieży. Teatroteka Szkolnaopiera się na założeniu, że najefektywniejszy jest proces nauczania poprzez doświadczenie. Używamy metod aktywizujących, pobudzających uczniów, wyrywające ich z ławek, jednocześnie realizując zagadnienia z podstawy programowej. Cześć materiałów można wykorzystać na lekcjach, ale wiele z nich może służyć jako inspiracja do pracy pozalekcyjnej – na zajęciach teatralnych. Można korzystać z materiałów jako gotowych konspektów zajęć, ale można je też przystosowywać według własnych potrzeb. Na portalu znajdziemy także sekcję Ćwiczenia – krótkie działania, które można wykorzystać do pracy z dziećmi i młodzieżą. Docelowo wszystkie będą sfilmowane i umieszczone na portalu jako przykład i inspiracja do własnych działań.Równolegle do realizacji serwisu internetowego projekt zakłada stworzenie sieci metodyków zajmujących się edukacją teatralną, nauczycieli, edukatorów i autorów scenariuszy zajęć wykorzystujących metody teatralne w ramach lekcji szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych, w tym działalności kół teatralnych i programów edukacyjnych instytucji kultury, którzy uczestniczyć będą w tworzeniu i rozwijaniu projektu. Platformie towarzyszą warsztaty i szkolenia dla nauczycieli oraz edukatorów teatralnych, pokazujące możliwości wykorzystania tych narzędzi oraz zachęcające do poszukiwania własnych sposobów działań z nowymi mediami w kontekście pedagogiki teatralnej. Materiały można oglądać w wolnym dostępie. Zachęcamy jednak do utworzenia konta na portalu – wówczas można dodawać własne scenariusze, które są redagowane przez nas, mieć stałą informację na temat naszych działań – spotkań, szkoleń, nowych materiałów dodawanych na portal.

 

 

 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 19 sierpnia 2016