Ustaw jako stronę główną Dodaj do ulubionych

 
    
 
  

 

Aktualności

 

Międzyszkolny konkurs
 kulinarno - fotograficzny "Wiosna na talerzu” - I edycja konkursu

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kulinarno-fotograficznym „Wiosna na talerzu" zwany dalej „konkursem”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku ul. Kajki 4, 19-300 Ełk.
Osobami do kontaktu są: Anna Korzeń, Agnieszka Wasilewska i Ewa Zuzga.

II. Cele konkursu
– rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień estetycznych oraz kulinarnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w ścisłym związku ze zdrowiem;
– propagowanie zdrowego żywienia dzieci i młodzieży;
– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży;
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania zdrowej żywności;
– rozwijanie zainteresowań artystycznych uczestników konkursu;
– promocja zawodów gastronomicznych.

III. Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III, IV-VI szkół podstawowych oraz I-III szkół gimnazjalnych powiatu ełckiego, dla których wymagania i kryteria wykonania zadań konkursowych określono w dalszej części regulaminu;
2. Warunkami przystąpienia do konkursu jest wykonanie zadania konkursowego oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie ich na adres email: konkursyZS6elk@wp.pl do dnia 03.06.2016r. Liczy się data wpływu na adres email. Prace dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.
3. Jeden zespół może wysłać na konkurs 1 zgłoszenie. Przesłanie więcej niż jednego zgłoszenia eliminuje uczestnika z konkursu.
4. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów udziału w konkursie.
5. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.

Regulamin konkursu "Wiosna na talerzu" - I edycja

Formularz zgłoszeniowy klasy I-III szkoły podstawowej

Formularz zgłoszeniowy klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III szkoły gimnazjalnej 

 

MODN w EłkuOstatnia zmiana: 13 maja 2016